Регистрирайте се за обучителните семинари, организирани в рамките на проект „Представяне на реформата в сферата на защита на лични данни пред съдебната система“ (INFORM).

Обучителните семинари са насочени към магистрати, практикуващи юристи и служители на съдебната администрация. В събитията могат да участват представители от всички страни членки, като основната цел е да се представи преглед на правата и задълженията на магистратите, практикуващите юристи и съдебната администрация по отношение на европейското законодателство в сферата на защита на лични данни. Освен това обучителните семинари ще предоставят на участващите обучители възможни подходи и методологии, които могат да бъдат приложени с цел бъдещо обучение на представители от трите целеви групи.

Обучителните семинари по проект INFORM са планирани да се проведат в съответствие със следния предварителен график:

  • Обучителен семинар за обучители на магистрати в Гьотинген, Германия – 21-22/09/2018 г.
  • Обучителен семинар за обучители на практикуващи юристи – 11-12/10/2018 г.
  • Обучителен семинар за обучители на съдебната администрация в Бърно, Чехия – 29-30/11/2018 г.
  • Обучителен семинар за обучители на магистрати в Лайден, Холандия – 3-4/12/2018 г.
  • Обучителен семинар за обучители на практикуващи юристи във Вроцлав, Полша – 17-18/01/2019 г.
  • Обучителен семинар за обучители на съдебната администрация в Братислава, Словакия – 12-13/02/2019 г.

За регистрация, моля влезте тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *