На 11-ти септември 2018 г. ще се проведе Информационен ден по проект INFORM. Мястото е Дом на Европа, който се намира на ул. „Г.С.Раковски“ 124, гр. София.

Информационният ден има за цел да повиши осведомеността относно текущата реформа в сферата на защита на лични данни и да популяризира практическа информация относно ефективното прилагане на новото европейско законодателство в тази област.

Подробната програма на събитието може да видите тук.

INFORM Day Agenda

Регистрирайте се за събитието, като изпратите потвърждение на имейл informproject.eu@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *