На 19 юни 2018 г., университет „Коменски“ бе домакин на втората работна среща на проектния екип по INFORM.

Събитието предостави възможност деветте партньорски организации да обсъдят напредъка по проектния план, резултатите от изминалата работа, разработването на проектните продукти и бъдещите дейности.

Фондация „Право и Интернет“ бе представлявана от Росалия Касамска и Деница Кожухарова.

Концепцията на проекта е да достигне до магистратите, практикуващите юристи и съдебната администрация чрез прилагане на подхода „обучение на обучители“. В рамките на INFORM се разработват специализирани обучителни материали, адаптирани методики на преподаване към всяка от целевите групи и e-Learning програма. Екипите на партньорските организации полагат усилия и в посока повишаване на осведомеността относно текущата реформа в сферата на защита на лични данни и популяризиране на практическа информация относно ефективното упражняване на правото на защита на лични данни.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 763866.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *