На 20 и 21 септември се проведе първият обучителен семинар по проект INFORM в Гьотинген, Германия. Той беше насочен към експерти в съдебната система. Повече от 20 участници от 13 различни страни от Европейския съюз присъстваха на вълнуващите и обогатяващи лекции и дискусии относно прилагането на GDPR и Директива 2016/680 в съдебната практика.

Проектът „Представяне на реформата в сферата на защита на лични данни пред съдебната система“ (INFORM) се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 763866.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *