Регистрация за обучителни семинари

Обучителните семинари по проект INFORM са насочени към магистрати, практикуващи юристи и служители на съдебната администрация. В събитията могат да участват представители от всички страни членки, като основната цел е да се представи преглед на правата и задълженията на магистратите, практикуващите юристи и съдебната администрация по отношение на европейското законодателство в сферата на защита на лични данни. Освен това обучителните семинари ще предоставят на участващите обучители възможни подходи и методологии, които могат да бъдат приложени с цел бъдещо обучение на представители от трите целеви групи.

Обучителните семинари по проект INFORM са планирани да се проведат в съответствие със следния предварителен график:

 • Обучителен семинар за обучители на магистрати в Гьотинген, Германия – септември 2018 г.
 • Обучителен семинар за обучители на практикуващи юристи – октомври 2018 г.
 • Обучителен семинар за обучители на съдебната администрация в Бърно, Чехия – ноември 2018 г.
 • Обучителен семинар за обучители на магистрати в Лайден, Холандия – декември 2018 г.
 • Обучителен семинар за обучители на практикуващи юристи във Вроцлав, Полша – януари 2019 г.
 • Обучителен семинар за обучители на съдебната администрация в Братислава, Словакия – февруари 2019 г.

Регистрация за информационни дни

Информационните дни по проект INFORM имат за цел да достигнат не само до магистрати, практикуващи юристи и служители в съдебната администрация, но също така и до широката публика. Целта на тези събития е и запознаване на гражданите с правата им, гарантирани от европейската реформа в сферата на защита на лични данни.

Информационните дни по проект INFORM са планирани да се проведат в съответствие със следния предварителен график:

 • Информационен ден в Бърно, Чехия – юни 2018 г.
 • Информационен ден в Никозия, Кипър – юни 2018 г.
 • Информационен ден в Монпелие, Франция – юли 2018 г.
 • Информационен ден в Братислава, Словакия – юли 2018 г.
 • Информационен ден в София, България – август 2018 г.
 • Информационен ден в Гьотинген, Германия – август 2018 г.
 • Информационен ден в Будапеща, Унгария – септември 2018 г.
 • Информационен ден във Вроцлав, Полша – октомври 2018 г.
 • Информационен ден във Флоренция, Италия – ноември 2018 г.
 • Информационен ден в Лайден, Холандия – ноември 2018 г.