Финална конференция по проект INFORM

Финалната конференция по проект INFORM ще се проведе на 7 март 2019 г.
Подробната програма на събитието може да видите тукРегистрация за обучителни семинари

Обучителните семинари по проект INFORM са насочени към магистрати, практикуващи юристи и служители на съдебната администрация. В събитията могат да участват представители от всички страни членки, като основната цел е да се представи преглед на правата и задълженията на магистратите, практикуващите юристи и съдебната администрация по отношение на европейското законодателство в сферата на защита на лични данни. Освен това обучителните семинари ще предоставят на участващите обучители възможни подходи и методологии, които могат да бъдат приложени с цел бъдещо обучение на представители от трите целеви групи.

Обучителните семинари по проект INFORM са планирани да се проведат в съответствие със следния предварителен график:

Регистрация за информационни дни

Информационните дни по проект INFORM имат за цел да достигнат не само до магистрати, практикуващи юристи и служители в съдебната администрация, но също така и до широката публика. Целта на тези събития е и запознаване на гражданите с правата им, гарантирани от европейската реформа в сферата на защита на лични данни.

Информационните дни по проект INFORM са планирани да се проведат в съответствие със следния предварителен график:

  • Информационен ден в Бърно, Чехия – 06/06/2018 г.
  • Информационен ден в Братислава, Словакия – 20/06/2018 г.
  • Информационен ден в Гьотинген, Германия – 30/08/2018 г.
  • Информационен ден в София, България – 11/09/2018 г.
  • Информационен ден в Никозия, Кипър – 26/09/2018 г.
  • Информационен ден във Вроцлав, Полша – 12/10/2018 г.
  • Информационен ден в Лайден, Холандия – 2/11/2018 г.
  • Информационен ден в Монпелие, Франция – 21/11/2018 г.
  • Информационен ден във Флоренция, Италия – 26/11/2018 г.