На 11-12 октомври 2018 г. се проведе вторият обучителен семинар по проект INFORM в София, България. Той беше насочен към обучители на практикуващи юристи. 34 участници от 17 различни страни от Европейския съюз се включиха и дискутираха заедно прилагането на GDPR и Директива 2016/680 в съдебната практика.

Обучителният семинар по проект INFORM беше насочен към обучители на практикуващи юристи. В събитието участваха представители от страни членки на ЕС, като основната цел беше да се представи преглед на правата и задълженията на практикуващите юристи по отношение на европейското законодателство в сферата на защита на лични данни. Обучителният семинар представи на участващите обучители и възможни подходи и методологии, които могат да бъдат приложени с цел бъдещо обучение на практикуващи юристи.

Проектът „Представяне на реформата в сферата на защита на лични данни пред съдебната система“ (INFORM) се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 763866.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *