INFORM Final Conference

The INFORM Final Conference will be held on the 7th of March, 2019 in Sofia, Bulgaria.
Please find the invitation and agenda in the following link: Invitation & AgendaRegistrace na workshop

INFORM workshopy budou zaměřeny na soudnictví, praktikující právníky a soudní personál. Workshopy uvítají účastníky ze všech členských států s cílem poskytnout jim vyčerpávající přehled práv a povinností ve světle nové evropské právní úpravy ochrany osobních údajů ve vztahu k soudnictví, praktikujícím právníkům a soudnímu personálu. Workshopy dále představí zúčastněným školitelům možné přístupy a metodologie, které mohou být převzaty v jejich snaze o další vzdělávání cílových skupin projektu INFORM.

INFORM workshopy jsou připravovány v souladu s následujícím harmonogramem:

Registrace na INFORM dny

INFORM dny budou zaměřeny nejen na soudnictví, praktikující právníky a soudní personál, ale také na širokou veřejnost. Cílem těchto událostí je nejen rozšířit informace o projektu, ale také zvýšit povědomí občanů o jejich nových právech, které přináší unijní reforma na poli ochrany osobních údajů.

INFORM dny jsou připravovány v souladu s následujícím harmonogramem:

  • INFORM den v Brně, Česká republika – 06/06/2018
  • INFORM den v Bratislavě, Slovensko – 20/06/2018
  • INFORM den v Göttingenu, Německo – 30/08/2018
  • INFORM den v Sofii, Bulharsko – 11/09/2018
  • INFORM den v Nicosii, Kypr – 26/09/2018
  • INFORM den ve Wrocławi, Polsko – 12/10/2018
  • INFORM den v Leidenu, Nizozemí – 02/11/2018
  • INFORM den v Montpellier, Francie – 21/11/2018
  • INFORM den ve Florencii, Itálie – 26/11/2018