Očekávané výsledky

 • zvýšení povědomí o reformě ochrany osobních údajů
 • posílení efektivní a jednotné aplikace GDPR
 • posílení porozumění a podpora praktické aplikace směrnice 2016/680
 • zlepšení znalostí cílových skupin vypracování specifických školících materiálů a metodologií
 • připravenost na aplikaci právní úpravy ochrany osobních údajů
 • posílení ochrany práv subjektů údajů

Druh a počet připravovaných výstupů

 • 6 zpráv týkajících se právní úpravy ochrany osobních údajů
 • 2 komparativní analýzy
 • 4 školící metodologie
 • 3 vodítka zaměřená na každou z cílových skupin INFORM
 • 6 workshopů
 • INFORM e-Learningový program
 • INFORM síť pro školitele ochrany osobních údajů
 • 10 informačních INFORM dní
 • 30 publikací