Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 • αύξηση της επίγνωσης για την μεταρρύθμιση του περί Προστασίας Δεδομένων νόμου
 • ενίσχυση της αποτελεσματικής και συνεκτικής εφαρμογής της οδηγίας περί γενικής Προστασίας Δεδομένων
 • ενισχυμένβη κατανόηση και καλλιεργμένη πρακτική εφαρμογής της οδηγηίας 2016/680
 • βελτιωμένη γνώση των στοχευμένω ομάδων μέσω της δημιουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υλικών και μεθοδολογιών
 • ετοιμότητα της εφαρμογής του νόμου περί Προστασίας Δεδομένων
 • ενδυνάμωση της προστασίας των δικαιωμάτων των κατόχων δεδομένων

Είδος και αριθμός αποτελεσμάτων που θα παραχθούν

 • 6 αναφορές για τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων
 • 2 συγκριτικές αναλύσεις
 • 4 μεθοδολογίες εκπαίδευσης
 • 3 Κατευθυντήριες οδηγίες μια για κάθε στοχευμένη ομάδα του έργου
 • 6 Εργαστήρια
 • Το διαδικτυακό πρόγραμμα του έργου INFORM
 • Το δίκτυο των εκπαιδευτών Προστασίας Δεδομένων του έργου INFORM
 • 10 ενημερωτικές ημερίδες
 • 30 δημοσιεύσεις