Εγγραφή στα Εργαστήρια

Τα εργαστήρια του έργου INFORM θα στοχεύουν τους δικαστικούς, τους νομικούς και το δικαστικό προσωπικό. Τα εργαστήρια θα υποδεχτούν συμμετέχοντες από όλες τις χώρες μέλη με στόχο να παρέχουν μια αναλυτική άποψη στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαστικών, των νομικών και του δικαστικού προσωπικού υπό το φως της νέας Ευρωπαικής νομοθεσίας περι προστασίας των δεδομένων. Επιπρόσθετα, τα εργαστήρια θα παρουιάσουν στους συμμετέχων εκπαιδευτές πιθανές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν στην αποστολή τους να εκπαιδεύσουν περαιτέρω τις τελικές δικαιούχες ομάδες του έργου.

Τα εργαστήρια του έργου INFORM προγραμματίζεται να διεξαχθούν με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • Εργαστήριο για εκπαιδευτές δικαστικών – Gottingen, Germany – Σεπτέμβριος 2018
 • Εργαστήριο για εκπαιδευτές νομικών – Sofia, Bulgaria – Οκτώβριος 2018
 • Εργαστήριο για εκπαιδευτές δικαστικού προσωπικού – Brno, the Czech Republic – Νοέμβριος 2018
 • Εργαστήριο για εκπαιδευτές δικαστικών – Leiden, Netherlands – Δεκέμβριος 2018
 • Εργαστήριο για εκπαιδευτές νομικών – Wrocław, Poland – Ιανουάριος 2019
 • Εργαστήριο για εκπαιδευτές δικαστικού προσωπικού – Bratislava, Slovakia – Φεβρουάριος 2019

Εγγραφή στις Ημερίδες

Οι ημερίδες του έργου INFORM δεν θα στοχεύουν μόνο στους δικαστικούς, στους νομικούς και στο δικαστικό προσωπικό, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι όχι μόνο να επικοινωνίσουν το έργο σε ευρύτερη κλίμακα, αλλά και να ενημερώσουν τους πολίτες για τα νέα τους δικαιώματα που εισάγονται από την Ευρωπαική μεταρρύθμιση στον τομέα της προσωπικής προστασίας δεδομένων.

Οι ημερίδες του έργου INFORM προγραμματίζεται να διεξαχθούν με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • Ημερίδα στο Brno, the Czech Republic – Ιούνιος 2018
 • Ημερίδα στην Λευκωσία, Κύπρος – Ιούλιος 2018
 • Ημερίδα στο Montpellier, France – Ιούλιος 2018
 • Ημερίδα στο Bratislava, Slovakia – Ιούλιος 2018
 • Ημερίδα στο Sofia, Bulgaria – Αύγουστος 2018
 • Ημερίδα στο Gottingen, Germany – Αύγουστος 2018
 • Ημερίδα στο Budapest, Hungary – Σεπτέμβρης 2018
 • Ημερίδα στο Wrocław, Poland – Οκτόβρης 2018
 • Ημερίδα στο Florence, Italy – Νοέμβρης 2018
 • Ημερίδα στο Leiden, Netherlands – Νοέμβρης 2018