Op vrijdag 2 november 2018 organiseerde, eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie van de Universiteit Leiden een succesvol eendaags congres over het nieuwe EU gegevensbeschermingsrecht dat eerder dit jaar van kracht werd. Het congres (in het Engels) richtte zich op de EU Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) en richtlijn 2016/680 voor het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens (ook wel de Richtlijn Politiegegevens genoemd).

Het congres, voorgezeten door prof. dr. Simone van der Hof, trok ongeveer honderd deelnemers die geïnteresseerd waren in de hervormingen in het EU gegevensbeschermingsrecht. Het programma bestond uit vier diepgravende sessies over de AVG en de Richtlijn Politiegegevens. De eerste presentatie, van prof. dr. Gerrit-Jan Zwenne, ging in op de achtergronden, reikwijdte en basisterminologie van de AVG; de tweede presentatie van dr. Bart Schermer ging in op de beginselen voor een eerlijke verwerking van persoonsgegevens en toezicht op de AVG; de derde presentatie door dr. Bart Custers ging in op rechten van data subjecten en verplichtingen van gegevensverwerkers; In de vierde presentatie door dr. Mark Leiser kwam de Richtlijn Politiegegevens uitgebreid aan bod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *