DE AANLEIDING VOOR HET PROJECT

Doel

Voorzien in uitgebreid en multidisciplinair begrip van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nieuwe Richtlijn 2016/680 door de ontwikkeling van trainingsmateriaal van hoge kwaliteit, training van trainers op dit gebied in alle lidstaten en een e-learningprogramma. Verder zullen de analytische activiteiten van het INFORM project de balans tussen de bescherming van persoonsgegevens en andere fundamentele rechten onderzoeken om de expertise van professionals te vergroten, vooral waar het gaat om rechters en advocaten.

Doelstellingen

 • Bijdragen aan de effectieve en coherente toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Faciliteren van de implementatie en praktische toepassing van Richtlijn 2016/680
 • Uitwerken van specifieke trainingsmaterialen en methoden die zijn afgestemd op de behoeften van de rechterlijke macht, juristen en rechtbankmedewerkers
 • Trainen van trainers uit alle lidstaten als kwartiermakers van INFORM resultaten en impact, met name als kwartiermakers op nationaal niveau
 • Ontwikkelen van een interactief, praktisch georiënteerd e-learning programma gericht op de rechterlijke macht, juristen en rechtbankmedewerkers als trainingstool voor zelfeducatie op afstand en als een middel voor geavanceerde training
 • Verbeteren van de kennis, competenties en houding van de doelgroepen met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming
 • Versterken van het recht op gegevensbescherming van datasubjecten

BELANGHEBBENDEN

Doelgroepen

Het INFORM-project richt zich op de volgende groepen professionals:
 • De rechterlijke macht: rechters en openbaar aanklagers. Ook de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het voorkomen, onderzoeken, detecteren of vervolgen van strafbare feiten.
 • Praktijkjuristen: advocaten, notarissen, deurwaarders, mediators.
 • Rechtbankmedewerkers en griffiers.
 • Trainers: interactie met de trainers zal plaatsvinden tijdens de INFORM workshops.

Hoe?

De doelgroepen zullen op twee manieren worden bereikt. Enerzijds zal het te ontwikkelen e-learning programma zich direct richten op de genoemde doelgroepen. Anderzijds zal INFORM trainers van de nationale instituten trainen die verantwoordelijk zijn voor het trainen van de doelgroepen. INFORM maakt gebruik van "trainers van trainers" benaderingen om effectief de eerste drie doelgroepen te bereiken.

IMPACT VAN HET PROJECT

Activiteiten

 • Vergelijkende analyse en evaluatie van de nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming
 • Uitwerking van trainingsmaterialen en methoden
 • 6 workshops
 • e-learningprogramma
 • Verspreidingsactiviteiten

Type en aantal personen die profiteren van het project:

 • 180 trainers uit alle lidstaten
 • Ten minste 1000 rechters, openbaar aanklagers, juristen, rechtbankmedewerkers via het e-learningprogramma