Verwachte Resultaten

 • Verhoogd bewustzijn met betrekking tot hervorming van de gegevensbescherming
 • Verbeterde effectieve en coherente toepassing van de AVG
 • Verbeterd begrip en bevorderde praktische toepassing van Richtlijn 2016/680
 • Verbeterde kennis van doelgroepen door specifieke trainingsmaterialen en -methodologieën uit te werken
 • Gereedheid voor DPL-toepassing
 • Versterken van het recht op gegevensbescherming van datasubjecten

Type en aantal produkten

 • 6 rapporten over wetgeving inzake gegevensbescherming
 • 2 vergelijkende analyses
 • 4 trainingsmethoden
 • 3 richtlijnen, gericht op elk van de doelgroepen
 • 6 Workshops
 • INFORM e-learning programma
 • INFORM trainersnetwerk
 • 10 informatiedagen
 • 30 publicaties