Konferencja INFORM Day o nazwie “RODO w praktyce. Stosowanie RODO w kancelarii prawnej” zorganizowana została w ramach projektu INFORM dnia 30 października 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. Konferencja zgromadziła około 200 uczestników, którzy w dużej mierze reprezentowali zawody radców prawnych i adwokatów. Wśród uczestników byli także sędziowie, pracownicy sądów, inspektorowie ochrony danych osobowych, naukowcy i studenci, a także przedsiębiorcy.

Celem konferencji było upowszechnianie wiedzy o projekcie INFORM, jego celach i tymczasowych wynikach wśród grup docelowych (sądownictwa, prawników i pracowników sądów), a także szerszej publiczności.

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać 6 wystąpień prelegentów, którzy przyjechali z różnych regionów Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław). Pierwszy wykład, który prowadził dr Krzysztof Wygoda- ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, obejmował zwięzłe przedstawienie problemu przejrzystego informowania i trybu wykonywania praw wynikających z RODO. Podczas konferencji zaprezentowane zostały cele i wyniki projektu INFORM w zakresie porównania RODO i Dyrektywy 2016/680 w różnych państwach członkowskich przez prawników praktyków. Najdłuższy wykład poprowadzony przez dr Pawła Litwińskiego był poświęcony praktycznemu podejściu do RODO i Dyrektywy 2016/680 w kontekście wdrożenia przepisów przez kancelarię prawną. R.pr. Dominik Lubasz (Ph.D.) oraz r.pr. Maciej Gawroński zaprezentowali absurdy w stosowaniu RODO, które pojawiły się od czasu wejścia w życie RODO, oraz wskazali prawidłowe rozwiązania napotkanych problemów. Katarzyna Sandecka (inspektor ochrony danych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu) omówiła kwestię bezpieczeństwa informacji w systemach IT oraz w sądownictwie w związku z wejściem w życie RODO i Dyrektywy 2016/680. Ostatni wykład poprowadziła dr Gabriela Bar, który dotyczył retencji danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem danych przechowywanych przez kancelarie prawne.

Uczestnicy konferencji dość zgodnie uznali, że tematyka i problemy omawiane podczas konferencji zorganizowanej w ramach projektu INFORM są istotne oraz stwierdziło, że ich świadomość o Europejskiej reformie ochrony danych osobowych znacząco wzrosła.