Oczekiwane rezultaty

 • Większa świadomość w zakresie unijnej reformy ochrony danych osobowych
 • Wzmocnione skuteczne i spójne stosowanie RODO/GDPR
 • Lepsze zrozumienie i praktyczne stosowanie dyrektywy 2016/680
 • Większa świadomość prawna grup docelowych poprzez opracowanie dedykowanych materiałów szkoleniowych i metodologii
 • Gotowość do stosowania nowych zasad ochrony danych osobowych
 • Wzmocnienie ochrony praw podmiotowych osób, których dane dotyczą

Rezultaty projektu w rodzajach i liczbach produktów

 • 6 raportów o reformie ochrony danych osobowych
 • 2 analizy porównawcze
 • 4 metodologie szkoleniowe
 • 3 wytyczne skierowane do każdej z grup docelowych INFORM
 • 6 warsztatów dla szkoleniowców
 • program e-learningowy INFORM
 • sieć szkoleniowców ochrony danych osobowych INFORM
 • 10 INFORM Days (konferencji)
 • 30 publikacji