Registrácia na workshop

INFORM workshopy budú zamerané na súdnictvo, praktizujúcich právnikov a súdny personál. Workshopy uvítajú účastníkov zo všetkých členských štátov s cieľom poskytnúť im vyčerpávajúci prehľad práv a povinností vo svetle novej európskej právnej úpravy ochrany osobných údajov vo vzťahu k súdnictvu, praktizujúcim právnikom a súdnemu personálu. Workshopy ďalej predstavia zúčastneným školiteľom možné prístupy a metodológie, ktoré môžu byť prevzaté v ich snahe o ďalšie vzdelávanie cieľových skupín projektu INFORM.

INFORM workshopy sú pripravované v súlade s týmto časovým harmonogramom:

 • Workshop pre školiteľov pre oblasť súdnictva v Göttingene, Nemecko – september 2018
 • Workshop pre školiteľov praktizujúcich právnikov v Sofii, Bulharsko – október 2018
 • Workshop pre školiteľov súdneho personálu v Brne, Česká republika – november 2018
 • Workshop pre školiteľov pre oblasť súdnictva v Leidene, Holandsko – december 2018
 • Workshop pre školiteľov praktizujúcich právnikov vo Wrocławi, Poľsko – január 2019
 • Workshop pre školiteľov súdneho personálu v Bratislave, Slovensko – február 2019

Registrácia na INFORM dni

INFORM dni budú zamerané nielen na súdnictvo, praktizujúcich právnikov a súdny personál, ale aj na širokú verejnosť. Cieľom týchto udalostí je nielen rozšíriť informácie o projekte, ale aj zvýšiť informovanosť občanov o ich nových právach, ktoré prináša únijná reforma v oblasti ochrany osobných údajov.

INFORM dni sú pripravované v súlade s týmto časovým harmonogramom:

 • INFORM deň v Brne, Česká republika – jún 2018
 • INFORM deň v Nikózii, Cyprus – jún 2018
 • INFORM deň v Montpellier, Francúzsko – júl 2018
 • INFORM deň v Bratislave, Slovensko – júl 2018
 • INFORM deň v Sofii, Bulharsko – august 2018
 • INFORM deň v Göttingene, Nemecko – august 2018
 • INFORM deň v Budapešti, Maďarsko – september 2018
 • INFORM deň vo Wrocławi, Poľsko – október 2018
 • INFORM deň vo Florencii, Taliansko – november 2018
 • INFORM deň v Leidene, Holandsko – november 2018