INFORM Final Conference

The INFORM Final Conference will be held on the 7th of March, 2019 in Sofia, Bulgaria.
Please find the invitation and agenda in the following link: Invitation & AgendaRegistrácia na workshop

INFORM workshopy budú zamerané na súdnictvo, praktizujúcich právnikov a súdny personál. Workshopy uvítajú účastníkov zo všetkých členských štátov s cieľom poskytnúť im vyčerpávajúci prehľad práv a povinností vo svetle novej európskej právnej úpravy ochrany osobných údajov vo vzťahu k súdnictvu, praktizujúcim právnikom a súdnemu personálu. Workshopy ďalej predstavia zúčastneným školiteľom možné prístupy a metodológie, ktoré môžu byť prevzaté v ich snahe o ďalšie vzdelávanie cieľových skupín projektu INFORM.

INFORM workshopy sú pripravované v súlade s týmto časovým harmonogramom:

Registrácia na INFORM dni

INFORM dni budú zamerané nielen na súdnictvo, praktizujúcich právnikov a súdny personál, ale aj na širokú verejnosť. Cieľom týchto udalostí je nielen rozšíriť informácie o projekte, ale aj zvýšiť informovanosť občanov o ich nových právach, ktoré prináša únijná reforma v oblasti ochrany osobných údajov.

INFORM dni sú pripravované v súlade s týmto časovým harmonogramom:

  • INFORM deň v Brne, Česká republika – 06/06/2018
  • INFORM deň v Bratislave – 20/6/2018
  • INFORM deň v Gottingene, Nemecko – 30/08/2018
  • INFORM deň v Sofii, Bulharsko – 11/09/2018
  • INFORM deň v Nikósii, Cyprus – 26/09/2018
  • INFORM deň v Wroclawi, Poľsko – 12/10/2018
  • INFORM deň v Leiden, Holandsko – 2/11/2018
  • INFORM deň v Montpellier, Francúzsko – 21/11/2018
  • INFORM deň v Florencii, Taliansko – 26/11/2018